Becoming Gane| ویکی پدیا فارسی

Becoming Gane

کتابهای "عروس ساندیتون" و "غرور و تعصب" رو خوندید؟ شاهکارهایی نوشته جین آستین.

و من امشب سرگذشت این دختر نویسنده رو تو فیلم " Becoming Jane " دیدم. 

خدای من چقدر دردناک بود و چقدر بزرگوار بود این دختر.

با اینکه سرگذشت مشابهی نداشتیم، ولی حس میکردم تک تک احساساتش رو میتونم به خوبی درک و لمس کنم