خدایا شکرت...| ویکی پدیا فارسی

خدایا شکرت...

یعنی ممکنه تا همیشه اونجا نگهش دارن و نزارن بیاد بیرون؟

باورم نمیشه! یعنی ما دیگه راحت شدیم از اذیت و آزارهای دیوونه کننده اش؟

دوستم میگفت باید بابت اینکه بردنش سجده شکر بزارید ولی به نظر من سجده شکر کمه، باید نماز شکر خوند.

خدایا شکرت شکرت شکرت که گرفتنش.

چه خواب خوشمزه ای بکنیم همه ی ما همسایه ها امشب