کشیده کنار...| ویکی پدیا فارسی

کشیده کنار...

کشیده کنار و من ساده دل نمیخوام اینو قبول کنم. 

کاش می شد عین زمان فراعنه، همونطور که تو رمان سینوهه خوندم یکی میومد مغز منو باز می کرد تا بخارات مسموم! به قول پزشکای فرعون، که همون افکاری رو شامل میشه که به اون مربوط میشه از سر من خارج بشه.

خدایا، من که گفتم خیلی دوستت دارم. تو خدایی ، میدونی که من دروغ نمیگم. کمکم کن خدا ... کمکم کن. من خیلی خسته ام، خیلی.